Non classé

Chroń rury z wodą pitną przed zamarznięciem: Jak określić idealną głębokość układania?

By Eric Dussotoire , on 20 lutego 2024 , updated on 20 lutego 2024 - 3 minutes to read
canalisation eau
Noter cet article

W obliczu coraz surowszych zim niezbędna jest znajomość minimalnej głębokości, na jakiej należy zakopać rury z wodą pitną, aby uniknąć zamarznięcia i wynikających z tego problemów. W tym artykule wyjaśniamy, jak określić głębokość niezamarzającą rur z wodą pitną we Francji i jakie normy należy przestrzegać w zależności od rodzaju gleby i lokalizacji rur.

Zrozumienie głębokości mrozu

Tam głębokość mrozu to głębokość, na której należy zakopać rury wodociągowe, aby zapobiec zamarznięciu. We Francji ta minimalna głębokość różni się w zależności od regionu i rodzaju gleby, ale zazwyczaj wynosi od 60 do 90 cm. Norma P18-326 wskazuje, że głębokość bezszronowa dla wysokości poniżej 150 m wynosi 50 cm w strefie 1, 80 cm w strefie 2 i 1 m w strefie 3.

Rozważania dotyczące różnych typów gleby

Podczas instalowania rur z wodą pitną należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby. Gleby wykonane z piasku i żwiru mają wyraźniejsze punkty słabości niż gleby z wapienia lub cegły. Wstępne badanie gruntu pozwala porównać właściwości gleby z normami, aby uniknąć ryzyka zamarznięcia. W tym kontekście niezbędny jest solidny grunt, aby zapewnić mocniejszy fundament.

Zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem wymagań dotyczących głębokości niezamarzającej

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących głębokości zamarzania może skutkować znacznymi zagrożeniami. Rury z wodą pitną, które nie są zakopane wystarczająco głęboko, są zagrożone poważne uszkodzenia spowodowane zimnem i zła pogoda. Ponadto rury zakopane zbyt płytko mogą być podatne na ataki gryzoni i innych zwierząt, które mogą wkopać się w ziemię wokół rur. Jeśli wycieknie lub pęknie, może to spowodować wiele problemów.

Określ minimalną głębokość wymaganą dla rury

Aby określić minimalną wymaganą głębokość rury, należy ocenić pewne czynniki związane z rurami: rodzaj materiału użytego do budowy rur (PVC lub stal), ich szerokość, długość, średnicę itp. Należy również wziąć pod uwagę wysokość nad poziomem morza i szczególne warunki lokalizacji sieci (dom indywidualny lub budynek zbiorowy, rów lub basen odkryty). Następnie należy obliczyć poziom minimalny zgodnie z tymi współczynnikami.

Praktyczne sposoby zapobiegania uszkodzeniom rur przez zimno

Pierwszą praktyką, którą należy wdrożyć, aby zapobiec wpływowi zimna i złej pogody na rury, jest stosowanie materiałów mrozoodpornych. Rury z PVC są najbardziej odpowiednie, ponieważ nie ulegają pęknięciu, gdy rura z wodą pitną jest zakopana bezpiecznie i wystarczająco głęboko. Niezbędna jest także dobra izolacja. W celu zabezpieczenia rur przed zamarzaniem i zwiększenia ich trwałości można zastosować specjalną powłokę.

Zalety przestrzegania głębokości niezamarzającej

Przestrzeganie zasad dotyczących głębokości niezamarzającej ma wiele zalet: po pierwsze, zmniejsza ryzyko związane z nieszczelnościami lub pęknięciami spowodowanymi mrozem. Po drugie, znacznie poprawia to trwałość rur doprowadzających wodę pitną, ponieważ są one zakopane na wystarczającej głębokości, aby zoptymalizować ich ogólną wydajność. Wreszcie, jeśli odpowiednio zadbasz o system zaopatrzenia w wodę pitną, będzie on mógł bez problemu służyć przez kilka lat.

Partagez cet article :

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.