Energia

Dlaczego panele fotowoltaiczne samoistnie psują się coraz częściej? Poznaj szokującą odpowiedź!

By Eric , on 4 lipca 2024 , updated on 4 lipca 2024 — Panele słoneczne - 3 minutes to read
Pourquoi les panneaux solaires se brisent-ils spontanément de plus en plus souvent ? Découvrez la réponse choquante !
Noter cet article

Właściciele paneli fotowoltaicznych coraz częściej stają przed niepokojącym problemem: nagłą i samoistną awarią ich instalacji. Niepokojące zjawisko, które rodzi wiele pytań. W obliczu tej sytuacji niezwykle istotne jest zrozumienie przyczyn tych incydentów w celu podjęcia niezbędnych działań.

Zrozumienie zjawiska samoistnego uszkodzenia paneli słonecznych


Samoistne pęknięcie szkło panele słoneczne to zjawisko coraz powszechniejsze. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim profesjonalistów z branży OZE, ale także użytkowników końcowych. Przyjrzyjmy się przyczynom tej niepokojącej tendencji.

Jakość użytego szkła

Zbliżenie panelu słonecznego z wysokiej jakości szkłem chroniącym jego powierzchnię


Szkło stosowane jako zewnętrzna warstwa ochronna paneli słonecznych jest wybierane ze względu na jego stabilność chemiczną i przezroczystość. Wydaje się jednak, że średnia jakość szkło pracownika maleje z biegiem czasu. Testy obciążenia statycznego, takie jak IEC 61215, pokazują, że moduły fotowoltaiczne mają trudności z przejściem tych testów z zachowaniem wcześniej zaobserwowanych marginesów bezpieczeństwa.

Czynniki konstrukcyjne i projektowe


Na wytrzymałość paneli wpływa kilka elementów konstrukcyjnych. Moduły są coraz większe, ramki coraz cieńsze, a szyny montażowe często znajdują się bliżej siebie. Ta zmiana architektoniczna prowadzi do nieoptymalnego rozkładu obciążenia, zwiększając w ten sposób naprężenia na szkle.

  • Większe moduły
  • Cieńsze ramki
  • Bliższe szyny montażowe

Wpływ grubości szkła

Wady produkcyjne zwiększające prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych cienkiego szkła


Wraz z tendencją do stosowania coraz cieńszego szkła, problemy spontaniczne rozstanie zwiększają się. Hartowanie cienkiego szkła, choć możliwe w przypadku grubości 3 mm, poniżej tej wartości staje się skomplikowane. Pod wpływem wartości domyślne produkcji zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia wad ograniczających wytrzymałość mechaniczną.

Ekstremalne warunki pogodowe


Początkowe uszkodzenia, często niewidoczne, mogą się pogłębić pod wpływem ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak ekstremalne wahania temperatury. Proces ten jest porównywalny z procesem obserwowanym w przypadku przednich szyb samochodów: mała gwiazda powstała w wyniku uderzenia może przekształcić się w duże pęknięcie pod wpływem cykli gorąca i zimna.

A LIRE  W jaki sposób to miasto w Eure rewolucjonizuje planowanie urbanistyczne za pomocą ścieżek rowerowych i paneli słonecznych?

Wysiłki optymalizacyjne i potencjalne rozwiązania

Zbliżenie na panele słoneczne z grubymi ramami i szerokimi konfiguracjami montażowymi


Aby zrekompensować te niedociągnięcia, producenci zwracają się obecnie w stronę grubszych ramek i szerszych konfiguracji montażu. Niektórzy gracze na rynku wprowadzają moduły ze szkła hartowanego, odpornego na grad i ekstremalne warunki pogodowe.

Skutki gospodarcze i ubezpieczenia


Według Ubezpieczenie GCube, choć roszczenia z tytułu gradobicia stanowią jedynie 1,4% ogółu roszczeń, stanowią one 54% całkowitych kosztów strat fotowoltaicznych. Odporność na zmiany klimatyczne staje się zatem kryterium coraz częściej branym pod uwagę pomimo wysokich kosztów początkowych.

Wreszcie, projektowanie modułów dostosowanych do potrzeb klimatu, niegdyś uważane za drogie, teraz znajduje swoje miejsce dzięki naciskowi na całkowite koszty systemu. Ochrona przed gradem mogłaby zapewnić rzeczywistą wartość dodaną na niektórych rynkach, np. w Stanach Zjednoczonych.

Przegląd ten pokazuje, że samoistne pęknięcie paneli słonecznych wynika z kilku czynników, począwszy od jakości i grubości szkła, po warunki montażu i ograniczenia klimatyczne. Badania i rozwój koncentrują się obecnie na poprawie odporności paneli, aby sprostać tym wyzwaniom.

Źródło: www.pv-magazyn.com

Vous aimerez aussi :

Jak zbankrutowała kolejna firma zajmująca się energią słoneczną? Znajdź odpowiedź tutaj!

Historia upadłości firmy fotowoltaicznej ilustruje wyzwania, przed którymi stoją firmy z sektora energetycznego. Odkryj przyczyny tego niepowodzenia i wnioski, jakie można wyciągnąć z naszej dogłębnej analizy. Kontekst i wiadomości z sektora fotowoltaicznego W ostatnich latach sektorenergia słoneczna mieszkaniowe przeżyło szereg…

Nowy materiał kwantowy ustanawia rekord wydajności fotowoltaicznej na poziomie 190%.

Nowy materiał kwantowy ustanawia rekord wydajności fotowoltaicznej na poziomie 190%. Naukowcy z Uniwersytetu Lehigh w Stanach Zjednoczonych dokonali niedawno rewolucyjnego odkrycia w dziedzinie energii słonecznej. Dzięki swojej pomysłowości fizycy Srihari Kastuar i Chinedu Ekuma opracowali nowy materiał kwantowy, który może…

Jaka jest różnica między panelem słonecznym a panelem fotowoltaicznym?

Zrozumienie różnicy między panelem słonecznym a panelem fotowoltaicznym może być złożone. Na pierwszy rzut oka wydają się podobne, jednak ich funkcjonalność jest odmienna. Chcesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd i zainwestować w zrównoważone rozwiązania? Dołącz do nas, aby wyjaśnić te…

Partagez cet article :

Comments

Leave a comment

Your comment will be revised by the site if needed.